ბიზნეს პროფილი

ბიზნეს პროფილი - ეს არის ორგანიზაციის გვერდი (პროფილი), რომელიც განთავსებულია Batumi24.ge ვებგვერდზე. აღნიშნული გვერდის მეშვეობით მნახველი მიიღებს სრულფასოვან ინფორმაციას. პროფილი გამოიყენება ბათუმის ინტერნეტ ცნობარში ორგანიზაციის განთავსებისთვის, შეასაბამის კატეგორიაში.
ორგანიზაციას ეძლევა საშუალება:
   შექმნას თავის პროფილის გვერდის ფონი, ფერი;
   მისამართის ჩვენება რუკაზე;
   შეტყობინებების მიღება მომხმარებლებისგან;
   ჩატვირთოს ლოგოტიპი;
   გაუკეთოს თავფურცელი;
   დაამატოს ორგანიზაციის სოციალური გვერდები;
   დაამატოს ორგანიზაციის ვებგვერდი (საიტი);
   დაამატოს სამუშაო საათები;
   დაამატოს ანგარიშსწორების მეთოდები;
   დაამატოსორგანიზაციის საქმიანობის აღწერა;
შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ბიზნეს პროფილი Administrator და სხვა გვერდები

Rustavi24.ge - რუსთავის ბიზნეს პორტალი